72 medlemmer deltok på Vårsamlinga 2022

Styret takker alle som deltok på årets digitale vårsamling og årsmøte. Her er en liten oppsummering:

Klart språk, Anna H. Vågsland
Anna viste oss diverse hjelpemidler til bruk i vårt klarspråkarbeid. Her er lenkene til det hun delte og presentasjonen:

KS satser videre på klart språk – KS

Klart språk – Forstår folk hva du sier? – YouTube

Klarspråk – Nettseminar (sprakradet.no)

Presentasjonen til Anna H. Vågsland

Motivasjonsforedrag, Øystein Pettersen
– Felles for alle som får til noe er at de vet hva de har lyst å oppnå! Dette hevder Øystein er metoden som fungerer på alt fra toppidrettsutøvere til de som driver med kommunikasjon i kommuner og fylkeskommuner. Bestemmer vi oss for målet på forhånd, ja da er det lettere å møte det som måtte komme!

Høstsamlingen 2022
Vi møtes i Son 31.8.–1.9. Nærmere informasjon kommer. Sett av datoen allerede nå!

Årsmøtet
Protokollen blir lagt ut så snart den er signert.
Styret fortsetter med samme sammensetning som i 2021.
Eivind Kopland (ny) og Vigdis By (gjenvalg) er valgkomite og Halvor Løkken fortsetter som revisor.

Bli med på vårsamling 6. april

Velkommen til digital vårsamling og årsmøte 6. april kl. 09.30-11.30

Vårsamlingen og årsmøtet for alle Kommuniks medlemmer blir også i år avholdt digitalt. Sett av datoen 6. april. Egen innkalling kommer i Outlook. Du er automatisk påmeldt når møteinnkallingen er godtatt.

Felles påmelding for Vårsamling og årsmøte
Er du ikke medlem, kan du melde deg inn.

Vårsamlinga er gratis for medlemmer.

Agenda

09.30 – Velkommen / Ingvild Dverseth Sæter, leder Kommunik
09.40 – Slik jobber KS med klarspråk / Anna H. Vågsland, KS
09.55 – Motivasjonsforedrag / Øystein «Pølsa» Pettersen
10.45 – Pause
10.50 – Årsmøte
11.30 – Ferdig

Bilde av mann i svart genser
Øystein «Pølsa» Pettersen

Velkommen!

Saksliste og sakspapirer til årsmøtet finner du i egen sak

Årsmøte 6. april 2022

Kommunik inviterer medlemmer til digitalt årsmøte årsmøte onsdag 6. april.
Årsmøtet blir arrangert i etterkant av vårsamlinga (se egen sak for program)

Tid: 6. april 2022, kl. 10.50
Sted: Digitalt via Teams

Påmelding til årsmøte og webinar

Saksliste:

1. Konstituering

a. Godkjenning av innkallinga
b. Valg av ordstyrer
c. Valg av referent
d. Valg av to som skal godkjenne og skrive under protokoll

2. Årsberetning Kommunik for 2021
3. Regnskap 2021 og revisors beretning 2021
4. Budsjett for 2022
5. Innsendte forslag

6. Valg av nytt styre for 2022

Vedtekter for Kommunik og kontaktinformasjon til styret finner du på nettsidene til Kommunik
Årsmøtepapirer vil bli lagt ut på  www.kommunik.no senest to uker før årsmøtet.

Velkommen!

Etter innspill fra styret er utgifter til regnskapsføring økt. Dette ble lagt fram muntlig på årsmøtet og vedtatt. Oppdatert budsjett (samt budsjett for de tre siste årene) finner du her:

Velkommen til nytt Kommunik-år!

Vi ønsker alle medlemmene og følgesvenner godt nytt år. Styret er i allerede i gang med å planlegge aktiviteter for 2022.

Her er noen viktige datoer å merke seg allerede nå:

6. april: Vårsamling og årsmøte
31. august- 1. september: Høstsamling

Vi vil fortløpende invitere til fagnyttige medlemsaktiviteter etter hvert som datoene settes.

Har du innspill til tema for vårsamling eller høstsamling, er det bare å ta kontakt!

-styret

Slik opplevde vi Høstsamlinga 2021

Inspirerende, lærerikt og hyggelig, dette er noen av tilbakemeldingene vi har fått på årets høstsamling. Etter samlinga ble det sendt ut et evalueringsskjema, der 74 prosent har svart.

Her er hovedtrekkene:

  • 99 % har svart at de er tilfreds eller svært tilfreds med samlingen.
  • Samlet sett ble det gitt meget gode tilbakemeldinger på programmet, foredragsholderne og gjennomføringen generelt.
  • Det har kommet inn flere konkrete ønsker på aktuelle temaer til neste års samlinger.
  • Andre tilbakemeldinger er: mer tid til diskusjoner/debatter, mer spissede/konkrete foredrag, bedre organisering rundt lunsjavviklingen og bedre opplegg for mingling under middagen.

Summen av alle tilbakemeldingene gir oss i styret et meget godt grunnlag når vi nå er i gang med planleggingen for 2022! Vi vil takke alle som kom på samlingen og som i etterkant har bidratt med rause og konstruktive tilbakemeldinger! Alle deltagerne har nå fått tilsendt delingslenke via e-post med tilgang til presentasjonene fra samlingen.

Det er aldri for sent å gi innspill til forbedringer og ønsker om aktiviteter eller foredrag. Kommunik er vårt felles fagforum, så la dine tanker og ideer bli hørt! Send gjerne en melding til oss i styret om du har innspill eller ønsker.

Hvem som sitter i styret og kontaktinformasjon finner på siden kontakt oss 

Bilde av en svart snakkeboble med mange ord inni
Et av spørsmålene i evalueringsskjemaet var å beskrive høstsamlingen med tre ord. De ordene som ble skrevet flest ganger var: Inspirerende, lærerikt og hyggelig.

Praktisk informasjon – Høstsamlinga

Hvor finner jeg oppdatert program?

Du finner oppdatert program på kommunik.no. Her finner du tidspunkt for start og slutt begge dagene.

Hvordan kommer jeg meg til Asker og Thon Hotel Vettre?

Thon Hotel Vettre ligger i Asker kommune. Adressa er: Konglungveien 201, 1392 Vettre

Den enkleste måten å komme seg til Asker er med tog eller flytog til Asker stasjon.

Fra stasjonen er det ca 3 km til hotellet.

Det er både bussterminal og drosjeholdeplass ved togstasjonen.

Buss:
Ta rute 260 Slemmestad eller 285 Rustadgrenda. Bruk Ruter.no sin reiseplanlegger for å finne avgangen som passer for deg. Velg Thon Hotel Vettre som ankomststed.
Det er ca 250 meter å gå til hotellet fra busstoppen. Se etter en Kiwi-butikk.

Bil
Døgnpris for parkering ved hotellet er 170 kroner.

Kveldarrangement 9. november

Kvelden før samles vi på restauranten Glorioso Asker stasjon kl. 19.30.
Du kan enten møte opp direkte på restauranten eller i resepsjonen på hotellet kl. 19.00 for felles skyss (drosje).

Er du påmeldt kvelds-arrangementet vil du få en e-post der du kan krysse av for hva du ønsker å bestille av mat. Denne vil bli sendt ut innen 1. november.

Program og påmelding for Høstsamling 2021

Tid og sted: 10. -11. november, Thon Hotel Vettre, Asker

Årets samling er delt inn i fire tema: Universell utforming, hvordan når vi målgruppene våre, krisekommunikasjon og bærekraft.

Påmeldinga er stengt

Dag 1: 10. november

09.30Kaffe og registrering
10.00Velkommen! v /styret i Kommunik
10.05Skråblikk på koronaen
Ken Andre Ottesen fra  BAdesKen
10.30Velkommen til Asker
Lars Bjerke, kommunedirektør i Asker kommune
10.50Pause
 Nye krav til universell utforming – hvordan oppfyller vi krava?
11.05Hva er godt nok, hvor høyt må vi legge lista?
Sigbjørn Råsberg, Tilsynet for universell utforming av IKT
11.30Lunsj
12.30Hvorfor er det viktig med universell utforming ? – sett fra brukeren
Guro Soelberg Martinsen i Molte AS
13.00Spørsmål om UU
13.15Pause
 Hvordan når vi ulike målgruppene og med hvilke kanaler?
13.40Hvordan når vi de som ikke er digitale?
Hans Olav Lahlum
14.05Hva med Facebook?
Bjørn Erik Thon, direktør i Datatilsynet
14.30Pause
15.00Hvordan når vi de eldre?
Bjørg Karin Bjåland Buttedahl, kommunikasjonssjef i Pensjonistforbundet
15.30Hvordan når vi innvandrere?
Randi Kvåle Iversen og Ragnhild Sofie Rygg, kommunikasjonsrådgivere Asker kommune
16.00Hvordan når vi «generasjon Z»? 
Fredrik Sahling, direktør salg og marked i Redningsselskapet
16.30Vi summer sammen over et glass
20.00Festmiddag

Dag 2: 11. november

09.00Kulturelt innslag
 Overvurderer vi vår egen rolle som kommunikasjonsfolk når krisa rammer?
09.10Når en stor krise rammer en liten kommune
Anders Østensen, ordfører i Gjerdrum
09.40Når politiet kommuniserer i krise
Roger Pettersen, innsatsleder i Øst politidistrikt
10.10Slik arbeider politiet med kommunikasjon
Eli Anne Tvergrov, kommunikasjonsrådgiver i Møre og Romsdal politidistrikt
10.40Pause
11.00Samtale – med spørsmål fra salen
Anders Østensen, Roger Pettersen og Eli Anne Tvergrov
11.30Lunsj
 Bærekraft – hvordan jobber vi og kommuniserer om bærekraft?
12.30Hvordan har vi jobbet med FNs bærekraftsmål i Asker kommune? Kommunikasjons bidrag og rolle
Vibeke Lindeberg Sand, kommunikasjonsrådgiver Asker kommune
13.00Hvordan bør man snakke om bærekraft?
Petter Gulli
14.00Avslutning og vel hjem

 

Kvelden før – 9. november

Kommer du dagen før?
Høstsamlinga blir arrangert for å gi faglig påfyll, men er også en plass der du kan diskutere og utveksle erfaringer med gode kollegaer fra hele landet. Kvelden før samles vi på restauranten Glorioso Asker stasjon kl. 19.30, eller etterhvert som folk kommer.
Kryss av i skjemaet om du ønsker å delta, slik at vi vet hvor mange vi skal bestille bord til.

Praktisk informasjon:
Pris:
2900,- for medlemmer
3500,- for ikke-medlemmer
(Overnatting kommer i tillegg)

Prisen inkluderer:
–fagsamling
–lunsj onsdag og torsdag
–festmiddag onsdag kveld

Overnatting:
Overnatting koster 1095,- per natt.
Kryss av i påmeldingsskjemaet om du ønsker overnatting en eller to netter, eller om du ikke trenger overnatting.

Påmeldingsfrist: 15. oktober

Påmelding er bindende etter 15. oktober.

Hvordan kommunisere om bærekraft?

For at verden skal nå bærekraftsmålene innen 2030, må alle deler av samfunnet bidra. I Norges handlingsplan for å nå bærekraftsmålene (Meld. St. 40 (2020-2021)) står følgende:
“Regionale og lokale myndigheter har et særskilt ansvar i oppfølgingen av 2030-agendaen. Ifølge FN kan to tredjedeler av delmålene kun nås gjennom lokal innsats.”
Regionale og lokale myndigheter – det er oss det! Vi er viktige for å nå to tredjedeler av delmålene i 2030-agendaen!Her bør vi som kommunikasjonsfolk i kommuner og fylkeskommuner være i posisjon!

Så, hvordan bidrar vi på best mulig måte? Hvordan samarbeider vi og hvordan kommuniserer vi?Til å belyse temaet kommer kommunikasjonsrådgiver Vibeke Lindeberg Sand-Jonsgård fra Asker kommune for å dele erfaringer rundt hvordan de jobber med implementeringen av bærekraftsmålene og hva som er kommunikasjon sin rolle i dette.
Til samlingen kommer også grunnlegger og strategisk rådgiver innen bærekraftig merkevarebygging i 12YEARS, en av initiativtakerne til Grønnvaskingsplakaten, styremedlem i WWF Verdens Naturfond og forfatter, Petter Gulli.

  • Petter Gulli
  • Foto:CF-Wesenberg/Kolonihaven.

Han sier at den største barrieren er at 8 av 10 nordmenn ikke vet hva som er bærekraftig og hva det betyr.

Vibeke Lindeberg Sand-Jonsgård, kommunikasjonsrådgiver i Asker kommune. Foto: Fotograf Eldøy, Asker kommune.

Når krisen rammer – Overvurderer vi vår egen rolle som kommunikasjonsfolk?

Ett minutt før klokken 4 på natten, lille nyttårsaften i 2020, går alarmen hos politiet. Det har gått et skred i Vik i Gjerdrum kommune. Hovedredningssentralen blir varslet. Få minutter senere er brann og helikopter på vei. Samtidig blir ordføreren oppringt. Folk blir kalt inn og krisestab settes. Oslo universitetssykehus går i rød beredskap. Deretter følger varsler til Hæren, Luftforsvaret, Heimevernet, Forsvarets spesialstyrker og Sivilforsvaret.

Klokken 05:18 legger Øst politidistrikt ut første melding på Twitter.

De neste timene og dagene kan hele Norge følge utviklingen av dramaet i ulike kanaler.

– Pressetrykket er helt vilt og vi har håndtert det fra første stund, men det er behov for å få på plass en mer profesjonell struktur nå, svarte ordfører Anders Østensen i en kommentar til kom24.no få dager etter hendelsen.

Hvordan jobber de som står krisen aller nærmest med kommunikasjon når alarmen går? Til å gi oss svaret har vi invitert ordføreren i Gjerdrum, Anders Østensen og innsatsleder i Øst politidistrikt, Roger Pettersen. I tillegg kommer kommunikasjonsrådgiver i Møre og Romsdal politidistrikt og «P5» i politimesterens stab, Eli Anne Tvergrov, for å fortelle hvordan politiet jobber med kommunikasjon.

Eli Anne Tvergrov, kommunikasjonsrådgiver i Møre og Romsdal politidistrikt og «P5» i politimesterens stab

Kanalvalg og målgrupper – Hvordan når vi ulike målgrupper og hvilke kanaler skal vi bruke?

Det kommer stadig nye kommunikasjonskanaler i takt med farten i den teknologiske utviklingen. Ifølge en undersøkelse publisert av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (tidligere Kompetanse Norge) kan vi lese at langt fra alle greier å henge med. Nå advarer ekspertene om et digitalt klasseskille.

Hva betyr dette for oss som har «alle» som målgruppe? Vi deler opp «alle» og spør: Hvordan når vi Generasjon Z, innvandrere og de eldre.

Bjørg Karin Bjåland Buttedahl, kommunikasjonssjef i Pensjonistforbundet. 

Til å svare på dette kommer kommunikasjonssjef Bjørg Karin Bjåland Buttedahl i Pensjonistforbundet og kommunikasjonsrådgiverne Randi Kvåle Iversen og Ragnhild Sofie Rygg fra Asker kommune. Alle de har ny og relevant erfaring å dele med oss. Hva tenker du om temaet? Hva mener du er den største utfordringen når du/dere skal nå ut med et budskap?

Kommer vi til å skrote Facebook?
Direktør i Datatilsynet, Bjørn Erik Thon, kommer til høstsamlingen. Han vil gi oss innsikt i Datatilsynets vurderinger og begrunnelse for ikke å bruke Facebook i sin kommunikasjon. Direktøren for Teknologirådet, Tore Tennrøe, har sagt i en uttalelse til NRK at han er sikker på at Datatilsynets vurdering vil føre til at flere offentlige aktører kommer til å legge ned sine Facebook-sider. Stemmer det? Kommer vi til å skrote Facebook?

Bilde av mann
Bjørn Erik Thon fra Datatilsynet

Website Built with WordPress.com.

opp ↑