Presentasjoner fra høstsamlinga

Historiefortelling – Terje Lindberg
Historien om to fylkessammenslåinger – Narve Nordmelan
I skvis mellom oppdrag og lojalitet – Geir Røsvoll
Klart språk – Anna Holm Vågsland
Kommunikasjonsstrategien – pliktøvelse eller nyttig verktøy – Knut Røe
Workplace i Oslo kommune – Thea Angelo

NRK Spesial : Troms + Finnmark = Sant

Kommunik høstsamling

Reklamer

Høstsamling 2018 i Trondheim

29.-30. august arrangerer vi den årlige høstsamlinga vår.

I år er byen Trondheim, hotellet er Scandic Nidelven, og vi synes vi har et spennende og relevant program på plass.

«Den brysomme ytringsfriheten og andre historier» er tittelen vi har valgt. Når vi ser på programmet, som vi har gjort i ganske lang tid allerede, så er vi enige med oss selv i at denne tittelen er dekkende. Vi håper dere er enige, og at vi blir mange som samles til dager med interessant fagprat og ikke minst sosiale aktiviteter med nye og gamle kommunikasjonsvenner fra kommuner og fylkeskommuner over hele landet.

Program og påmeldingsinfo høstsamling 2018 (merk: endret program)

Referat fra årsmøtet 2018

Årsmøtet ble avholdt i etterkant av vårsamlinga i Oslo 10. april.

12 medlemmer var tilstede under årsmøtet, der vi blant annet takket av leder Kristine Kjelsrud og styremedlemmene Olav Arne Bjerkelund, Cathrina de Lange, Tone E. Stenbek og Vegard Smevoll.

Nyvalgt leder ble Vigdis By. Hun og Stig Aasheim er de to eneste som er med over fra det gamle til det nye styret.

Nye i styret er Tone Fagerholt, Trond Magne Henriksen, Ingvild Dverseth Sæther, Eivind Kopland og Roy Freddy Andersen.

Referat

Innkalling til årsmøte 10.april 2018

Velkommen til årsmøte i Kommunik!

Dato: 10.april 2018
Tidspunkt: 15.00
Sted: KS Agenda, Haakon VIIs gate 9, 0161 Oslo

Saksdokumenter finner du her:Årsmelding Kommunik 2017-2018_klar

Revisors beretning  for 2017 med eventuelle kommentarer presenteres på årsmøtet.

Saksliste
1.Godkjenning av innkallingen
2.Valg av ordstyrer
3.Valg av referent og to personer til å undertegne protokollen
4.Årsberetning
5.Fastsettelse av medlemskontingent 2019
6. Innkomne forslag
7.Valg – Valgkomiteens innstilling til nytt styre i Kommunik 2018

WordPress.com.

opp ↑