Årsmøte 2019

Torsdag 11. april, rett etter vårsamlinga, arrangeres årsmøte 2019 for Kommunik.

Her kan du lese årsmelding 2018, regnskap 2018, budsjettforslag 2019 og valgkomiteens innstilling.

Reklamer

Ekstraordinært årsmøte 30. august

I forbindelse med høstsamlinga ble det avholdt ekstraordinært årsmøte i Trondheim 30. august. De to varamedlemmene som ble valgt på årsmøtet i april har av forskjellige grunner trukket seg og valgkomiteen hadde derfor gjort en jobb i forkant med å finne nye kandidater.

De to nye varamedlemmene som ble enstemmig valgt var:

Elin Stokkenes fra Oppland fylkeskommune
Tor Halvorsen fra Voss kommune

De ønskes hjertelig velkommen inn i styret.

Referat

Styret
Et fulltallig styre, med de nyvalgte varamedlemmene. Fra venstre Tor Halvorsen, Vigdis By, Trond Magne Henriksen, Tone Fagerholt, Ingvild Dverseth Sæther, Elin Stokkenes og Stig Aasheim

WordPress.com.

opp ↑