Program og påmelding for Høstsamling 2021

Tid og sted: 10. -11. november, Thon Hotel Vettre, Asker

Årets samling er delt inn i fire tema: Universell utforming, hvordan når vi målgruppene våre, krisekommunikasjon og bærekraft.

Påmeldinga er stengt

Dag 1: 10. november

09.30Kaffe og registrering
10.00Velkommen! v /styret i Kommunik
10.05Skråblikk på koronaen
Ken Andre Ottesen fra  BAdesKen
10.30Velkommen til Asker
Lars Bjerke, kommunedirektør i Asker kommune
10.50Pause
 Nye krav til universell utforming – hvordan oppfyller vi krava?
11.05Hva er godt nok, hvor høyt må vi legge lista?
Sigbjørn Råsberg, Tilsynet for universell utforming av IKT
11.30Lunsj
12.30Hvorfor er det viktig med universell utforming ? – sett fra brukeren
Guro Soelberg Martinsen i Molte AS
13.00Spørsmål om UU
13.15Pause
 Hvordan når vi ulike målgruppene og med hvilke kanaler?
13.40Hvordan når vi de som ikke er digitale?
Hans Olav Lahlum
14.05Hva med Facebook?
Bjørn Erik Thon, direktør i Datatilsynet
14.30Pause
15.00Hvordan når vi de eldre?
Bjørg Karin Bjåland Buttedahl, kommunikasjonssjef i Pensjonistforbundet
15.30Hvordan når vi innvandrere?
Randi Kvåle Iversen og Ragnhild Sofie Rygg, kommunikasjonsrådgivere Asker kommune
16.00Hvordan når vi «generasjon Z»? 
Fredrik Sahling, direktør salg og marked i Redningsselskapet
16.30Vi summer sammen over et glass
20.00Festmiddag

Dag 2: 11. november

09.00Kulturelt innslag
 Overvurderer vi vår egen rolle som kommunikasjonsfolk når krisa rammer?
09.10Når en stor krise rammer en liten kommune
Anders Østensen, ordfører i Gjerdrum
09.40Når politiet kommuniserer i krise
Roger Pettersen, innsatsleder i Øst politidistrikt
10.10Slik arbeider politiet med kommunikasjon
Eli Anne Tvergrov, kommunikasjonsrådgiver i Møre og Romsdal politidistrikt
10.40Pause
11.00Samtale – med spørsmål fra salen
Anders Østensen, Roger Pettersen og Eli Anne Tvergrov
11.30Lunsj
 Bærekraft – hvordan jobber vi og kommuniserer om bærekraft?
12.30Hvordan har vi jobbet med FNs bærekraftsmål i Asker kommune? Kommunikasjons bidrag og rolle
Vibeke Lindeberg Sand, kommunikasjonsrådgiver Asker kommune
13.00Hvordan bør man snakke om bærekraft?
Petter Gulli
14.00Avslutning og vel hjem

 

Kvelden før – 9. november

Kommer du dagen før?
Høstsamlinga blir arrangert for å gi faglig påfyll, men er også en plass der du kan diskutere og utveksle erfaringer med gode kollegaer fra hele landet. Kvelden før samles vi på restauranten Glorioso Asker stasjon kl. 19.30, eller etterhvert som folk kommer.
Kryss av i skjemaet om du ønsker å delta, slik at vi vet hvor mange vi skal bestille bord til.

Praktisk informasjon:
Pris:
2900,- for medlemmer
3500,- for ikke-medlemmer
(Overnatting kommer i tillegg)

Prisen inkluderer:
–fagsamling
–lunsj onsdag og torsdag
–festmiddag onsdag kveld

Overnatting:
Overnatting koster 1095,- per natt.
Kryss av i påmeldingsskjemaet om du ønsker overnatting en eller to netter, eller om du ikke trenger overnatting.

Påmeldingsfrist: 15. oktober

Påmelding er bindende etter 15. oktober.

Hvordan kommunisere om bærekraft?

For at verden skal nå bærekraftsmålene innen 2030, må alle deler av samfunnet bidra. I Norges handlingsplan for å nå bærekraftsmålene (Meld. St. 40 (2020-2021)) står følgende:
“Regionale og lokale myndigheter har et særskilt ansvar i oppfølgingen av 2030-agendaen. Ifølge FN kan to tredjedeler av delmålene kun nås gjennom lokal innsats.”
Regionale og lokale myndigheter – det er oss det! Vi er viktige for å nå to tredjedeler av delmålene i 2030-agendaen!Her bør vi som kommunikasjonsfolk i kommuner og fylkeskommuner være i posisjon!

Så, hvordan bidrar vi på best mulig måte? Hvordan samarbeider vi og hvordan kommuniserer vi?Til å belyse temaet kommer kommunikasjonsrådgiver Vibeke Lindeberg Sand-Jonsgård fra Asker kommune for å dele erfaringer rundt hvordan de jobber med implementeringen av bærekraftsmålene og hva som er kommunikasjon sin rolle i dette.
Til samlingen kommer også grunnlegger og strategisk rådgiver innen bærekraftig merkevarebygging i 12YEARS, en av initiativtakerne til Grønnvaskingsplakaten, styremedlem i WWF Verdens Naturfond og forfatter, Petter Gulli.

 • Petter Gulli
 • Foto:CF-Wesenberg/Kolonihaven.

Han sier at den største barrieren er at 8 av 10 nordmenn ikke vet hva som er bærekraftig og hva det betyr.

Vibeke Lindeberg Sand-Jonsgård, kommunikasjonsrådgiver i Asker kommune. Foto: Fotograf Eldøy, Asker kommune.

Når krisen rammer – Overvurderer vi vår egen rolle som kommunikasjonsfolk?

Ett minutt før klokken 4 på natten, lille nyttårsaften i 2020, går alarmen hos politiet. Det har gått et skred i Vik i Gjerdrum kommune. Hovedredningssentralen blir varslet. Få minutter senere er brann og helikopter på vei. Samtidig blir ordføreren oppringt. Folk blir kalt inn og krisestab settes. Oslo universitetssykehus går i rød beredskap. Deretter følger varsler til Hæren, Luftforsvaret, Heimevernet, Forsvarets spesialstyrker og Sivilforsvaret.

Klokken 05:18 legger Øst politidistrikt ut første melding på Twitter.

De neste timene og dagene kan hele Norge følge utviklingen av dramaet i ulike kanaler.

– Pressetrykket er helt vilt og vi har håndtert det fra første stund, men det er behov for å få på plass en mer profesjonell struktur nå, svarte ordfører Anders Østensen i en kommentar til kom24.no få dager etter hendelsen.

Hvordan jobber de som står krisen aller nærmest med kommunikasjon når alarmen går? Til å gi oss svaret har vi invitert ordføreren i Gjerdrum, Anders Østensen og innsatsleder i Øst politidistrikt, Roger Pettersen. I tillegg kommer kommunikasjonsrådgiver i Møre og Romsdal politidistrikt og «P5» i politimesterens stab, Eli Anne Tvergrov, for å fortelle hvordan politiet jobber med kommunikasjon.

Eli Anne Tvergrov, kommunikasjonsrådgiver i Møre og Romsdal politidistrikt og «P5» i politimesterens stab

Kanalvalg og målgrupper – Hvordan når vi ulike målgrupper og hvilke kanaler skal vi bruke?

Det kommer stadig nye kommunikasjonskanaler i takt med farten i den teknologiske utviklingen. Ifølge en undersøkelse publisert av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (tidligere Kompetanse Norge) kan vi lese at langt fra alle greier å henge med. Nå advarer ekspertene om et digitalt klasseskille.

Hva betyr dette for oss som har «alle» som målgruppe? Vi deler opp «alle» og spør: Hvordan når vi Generasjon Z, innvandrere og de eldre.

Bjørg Karin Bjåland Buttedahl, kommunikasjonssjef i Pensjonistforbundet. 

Til å svare på dette kommer kommunikasjonssjef Bjørg Karin Bjåland Buttedahl i Pensjonistforbundet og kommunikasjonsrådgiverne Randi Kvåle Iversen og Ragnhild Sofie Rygg fra Asker kommune. Alle de har ny og relevant erfaring å dele med oss. Hva tenker du om temaet? Hva mener du er den største utfordringen når du/dere skal nå ut med et budskap?

Kommer vi til å skrote Facebook?
Direktør i Datatilsynet, Bjørn Erik Thon, kommer til høstsamlingen. Han vil gi oss innsikt i Datatilsynets vurderinger og begrunnelse for ikke å bruke Facebook i sin kommunikasjon. Direktøren for Teknologirådet, Tore Tennrøe, har sagt i en uttalelse til NRK at han er sikker på at Datatilsynets vurdering vil føre til at flere offentlige aktører kommer til å legge ned sine Facebook-sider. Stemmer det? Kommer vi til å skrote Facebook?

Bilde av mann
Bjørn Erik Thon fra Datatilsynet

Nye krav til universell utforming – Hvordan oppfyller vi kravene?

Stortinget vedtok i vår nye krav til universell utforming. Endringene skal sikre at alle kan bruke våre digitale tjenester, uavhengig av funksjonsevne. Kravene trer i kraft fra 1.1.2022 og har ei innføringstid på ett år.

Tilsynet for universell utforming av IKT (uutilsynet) skriver nærmere om kravene på sine nettsider:
«Intra- og ekstranett skal no følgje krav om universell utforming, og det vert innført krav om synstolking av videoopptak som vert lagt ut på nett. Offentlege verksemder får plikt til å utarbeide ei tilgjengelegheitserklæring for sine nettstader og appar.»

Hva innebærer egentlig dette? Hva er godt nok, og hvor høyt må vi legge lista?

For å svare på dette kommer seniorrådgiver Sigbjørn Råsberg fra Digitaliseringsdirektoratet.Til samlingen kommer også Guro Soelberg Martinsen fra markesføringsbyrået Molte AS. Hun vil vise oss hvorfor universell utforming er viktig, sett fra brukerens perspektiv.


Det vil selvfølgelig bli mulighet for å stille spørsmål. Hva tenker du om temaet?
Greit å få en felles og god start på denne oppgaven – som høyst sannsynlig kommer til å kreve oss litt (ev. mye) i året som kommer?

Dette er et av temaene på årets høstsamling.

Bilde av kvinne
Guro Soelberg Martinsen, Molte AS
Bilde av mann med skjegg og briller
Sigbjørn Råsberg, Digitaliseringsdirektoratet

Dette er temaene for årets høstsamling

Nye krav til universell utforming – Hvordan oppfyller vi kravene?
Stortinget vedtok i vår nye krav til universell utforming. Endringene skal sikre at alle kan bruke våre digitale tjenester, uavhengig av funksjonsevne.
Vi spør: Hva er egentlig innholdet i kravene og hvordan oppfyller vi de?

Kanalvalg og målgrupper – Hvordan når vi ulike målgrupper og hvilke kanaler skal vi bruke?Det kommer stadig nye kommunikasjonskanaler i takt med farten i den teknologiske utviklingen. Nå advarer ekspertene om et digitalt klasseskille.
Vi spør: Hvordan når vi Generasjon Z, innvandrere og eldre?

Når krisen rammer – Overvurderer vi vår egen rolle som kommunikasjonsfolk?Det er mange faginstanser involvert når en krise rammer.
Vi spør: Hvordan arbeider andre fagfolk med kommunikasjon i kriser?

En bærekraftig kommunikasjon – Hvordan jobber- og kommuniserer vi om bærekraft?
Verden skal omstille seg til et bærekraftig samfunn og kommunikasjon er et redskap for å nå målet.
Vi spør: Hvordan jobber vi med bærekraftig kommunikasjon i praksis?

Velkommen til en fysisk samling sammen med fagkolleger fra hele landet!

10.–11. november, Thon hotell Vettre, Asker.

Meld deg på her: bit.ly/2YzEvhB

BAdesKen kommer på Høstsamlinga

Foredragsholder, komiker, satiriker og mannen bak instragramsuksessen BAdesKen, selveste Ken André Ottesen kommer til samlingen!

Ken André Ottesen er en seriøst artig kar fra Toten. I dag er han kanskje mest kjent som BAdesKen, instagramkontoen med mer enn 280.000 følgere og 1.300.000 daglige visninger. Her driver han kjærlig harselas med landets lokalaviser. BAdesKen har resultert i fire bokutgivelser, som så langt har et samlet opplag på mer enn 30.000 bøker.

Høsten 2021 kommer den femte boka: «Skjønt det mørkt så ut».Ken André har lovet et skreddersydd opplegg for oss kommunikasjonsfolk fra kommuner og fylkeskommuner, så det er bare å (gru)glede seg 😄👍.

Ken André Ottesen er kjent fra instagramkontoen BAdesKen

Webinar: Slik treffer du de unge i 2021

Bli med på webinar med Cecilie Staude onsdag 9. juni kl. 11.00

Medielandskapet er i kontinuerlig endring, og de som tilegner seg nye vaner raskets, er de unge. Men hvordan skal kommuner og fylkeskommuner tilpasse seg den nye mediehverdagen, og nå ut til ungdommen med sine budskap?

Foredraget er gratis for medlemmer av Kommunik. Meld deg på vi påmeldingsskjemaet vårt.

Om Cecilie Staude:
Cecilie Staude er høyskolelektor ved Institutt for markedsføring ved Handelshøyskolen BI. Fagområdet er markedskommunikasjon og digitale mediekanaler.

Årsmøtet vedtok uttalelse til helsemyndighetene

Årsmøtet til Kommunik vedtok 15. april enstemmig å sende en uttalelse til Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet, med en oppfordring om at de strukturerer informasjonen sin bedre:

«Vi som skriver denne henvendelsen jobber med kommunikasjon i kommuner over hele landet. Tydelig korona-informasjon til befolkningen er den oppgaven vi har prioritert høyest det siste året. Mye har handlet om å formidle og forklare gjeldende råd og regler for våre innbyggere. Det er et område som krever svært mye tid og ressurser. Vi kunne jobbet langt mer effektivt om sentrale myndigheter hadde strukturert sin informasjon bedre.»
Du kan lese hele uttalelsen her, som også ble sendt til media.

Her er svaret vi har fått fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet (27. april 2021)

Uttalelsen er også sendt inn som høringssvar til innsendt høringssvar på Høring – NOU 2021: 6 Myndighetenes håndtering av koronapandemien

Årsmøtet godkjente også årsmeldinga, regnskapet og forslag til budsjett. Nytt styre ble valgt:

Kommunik sitt styre for 2021-2022:

 • Ingvild Dverseth Sæter, Møre og Romsdal fylkeskommune (leder)
 • Trond Magne Henriksen, Troms og Finnmark fylkeskommune
 • Elin Stokkenes, Innlandet fylkeskommune
 • Tor H. Halvorsen, Voss herad kommune
 • Siw Anett Stråle Enerud, Asker kommune
 • Dag Folkestad, Askøy kommune, (møtende vara)
 • Wanja Richardsen, Agder fylkeskommune (møtende vara)

Ytringsfrihet, hat og trusler mot lokale folkevalgte

Før årsmøtet var det faglig påfyll med foredrag fra Lise Spikkeland i KS og Anine Kierulf UiO / Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM). Er du medlem kan du få tilsendt opptak av innlegga.

Her er kan du lese mer om KS sine undersøkelser og arbeid med hat og trusler mot folkevalgte:

Valgløftet 2019 – til inspirasjon for bruk i egen kommune og fylkeskommune.

De tre FoU`ene i KS

 1. Hat og trusler mot folkevalgte:
 2. Forebygging og håndtering av hat og trusler mot folkevalgte:  
 3. Hatefulle ytringer og trusler mot lokale folkevalgte. Rettslige rammer, rettspraksis og kommunesektorens praksis

Årsmøte 15. april 2021

Kommunik inviterer medlemmer til digitalt årsmøte årsmøte torsdag 15. april.

Tid: 15. april 2021, kl. 14.00
Sted: Digitalt via Teams

Påmelding til årsmøte og webinar

Saksliste:

1. Konstituering

a. Godkjenning av innkallinga
b. Valg av ordstyrer
c. Valg av referent
d. Valg av to som skal godkjenne og skrive under protokoll

2. Årsberetning Kommunik for 2020
3. Regnskap 2020 og revisors beretning 2020
4. Budsjett for 2021
5. Innsendte forslag

Uttalelse fra årsmøtet (forslaget blir lagt ved Teams-invitasjonen)
6. Valg av nytt styre for 2021

Har du forslag du ønsker å ta opp under sak 5, må du sende dette til  styret ved leder Trond Magne Henriksen på e-post: trond.magne.henriksen@tffk.no, senest 1. april.

Vedtekter for Kommunik og kontaktinformasjon til styret finner du på nettsidene til Kommunik
Årsmøtepapirer vil bli lagt ut på  www.kommunik.no senest to uker før årsmøtet.

Velkommen!

WordPress.com.

opp ↑