Webinar: Slik treffer du de unge i 2021

Bli med på webinar med Cecilie Staude onsdag 9. juni kl. 11.00

Medielandskapet er i kontinuerlig endring, og de som tilegner seg nye vaner raskets, er de unge. Men hvordan skal kommuner og fylkeskommuner tilpasse seg den nye mediehverdagen, og nå ut til ungdommen med sine budskap?

Foredraget er gratis for medlemmer av Kommunik. Meld deg på vi påmeldingsskjemaet vårt.

Om Cecilie Staude:
Cecilie Staude er høyskolelektor ved Institutt for markedsføring ved Handelshøyskolen BI. Fagområdet er markedskommunikasjon og digitale mediekanaler.

Årsmøtet vedtok uttalelse til helsemyndighetene

Årsmøtet til Kommunik vedtok 15. april enstemmig å sende en uttalelse til Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet, med en oppfordring om at de strukturerer informasjonen sin bedre:

«Vi som skriver denne henvendelsen jobber med kommunikasjon i kommuner over hele landet. Tydelig korona-informasjon til befolkningen er den oppgaven vi har prioritert høyest det siste året. Mye har handlet om å formidle og forklare gjeldende råd og regler for våre innbyggere. Det er et område som krever svært mye tid og ressurser. Vi kunne jobbet langt mer effektivt om sentrale myndigheter hadde strukturert sin informasjon bedre.»
Du kan lese hele uttalelsen her, som også ble sendt til media.

Her er svaret vi har fått fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet (27. april 2021)

Uttalelsen er også sendt inn som høringssvar til innsendt høringssvar på Høring – NOU 2021: 6 Myndighetenes håndtering av koronapandemien

Årsmøtet godkjente også årsmeldinga, regnskapet og forslag til budsjett. Nytt styre ble valgt:

Kommunik sitt styre for 2021-2022:

 • Ingvild Dverseth Sæter, Møre og Romsdal fylkeskommune (leder)
 • Trond Magne Henriksen, Troms og Finnmark fylkeskommune
 • Elin Stokkenes, Innlandet fylkeskommune
 • Tor H. Halvorsen, Voss herad kommune
 • Siw Anett Stråle Enerud, Asker kommune
 • Dag Folkestad, Askøy kommune, (møtende vara)
 • Wanja Richardsen, Agder fylkeskommune (møtende vara)

Ytringsfrihet, hat og trusler mot lokale folkevalgte

Før årsmøtet var det faglig påfyll med foredrag fra Lise Spikkeland i KS og Anine Kierulf UiO / Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM). Er du medlem kan du få tilsendt opptak av innlegga.

Her er kan du lese mer om KS sine undersøkelser og arbeid med hat og trusler mot folkevalgte:

Valgløftet 2019 – til inspirasjon for bruk i egen kommune og fylkeskommune.

De tre FoU`ene i KS

 1. Hat og trusler mot folkevalgte:
 2. Forebygging og håndtering av hat og trusler mot folkevalgte:  
 3. Hatefulle ytringer og trusler mot lokale folkevalgte. Rettslige rammer, rettspraksis og kommunesektorens praksis

Årsmøte 15. april 2021

Kommunik inviterer medlemmer til digitalt årsmøte årsmøte torsdag 15. april.

Tid: 15. april 2021, kl. 14.00
Sted: Digitalt via Teams

Påmelding til årsmøte og webinar

Saksliste:

1. Konstituering

a. Godkjenning av innkallinga
b. Valg av ordstyrer
c. Valg av referent
d. Valg av to som skal godkjenne og skrive under protokoll

2. Årsberetning Kommunik for 2020
3. Regnskap 2020 og revisors beretning 2020
4. Budsjett for 2021
5. Innsendte forslag

Uttalelse fra årsmøtet (forslaget blir lagt ved Teams-invitasjonen)
6. Valg av nytt styre for 2021

Har du forslag du ønsker å ta opp under sak 5, må du sende dette til  styret ved leder Trond Magne Henriksen på e-post: trond.magne.henriksen@tffk.no, senest 1. april.

Vedtekter for Kommunik og kontaktinformasjon til styret finner du på nettsidene til Kommunik
Årsmøtepapirer vil bli lagt ut på  www.kommunik.no senest to uker før årsmøtet.

Velkommen!

Digital vårsamling 15. april

Torsdag 15. april blir det digital vårsamling for medlemmene i Kommunik. Tema er ytringsfrihet og hat og trusler mot folkevalgte.
Denne gangen blir det to foredrag, der dere også er satt av tid å stille spørsmål til innlederne.
Årsmøtet starter rett etter Vårsamlinga (se egen sak).

Program:

 • kl. 12.30: Velkommen v/styreleder Trond Magne Henriksen
 • kl. 12.35: Hat og trusler mot lokale folkevalgte; omfang og omkostninger, v/ Lise Spikkeland i KS.
 • kl. 13.10: Ytringsfrihet og offentlighet for folkevalgte, v/ Anine Kierulf UiO / Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM)
 • kl. 14.00: Årsmøte i Kommunik

Samlinga er gratis for medlemmer av Kommunik.

Meld deg på vårsamling og årsmøte i Kommunik med å fylle ut dette skjemaet

Anine Kierulf er en av innlederne på årets vårsamling.
Fotokredit: https://commons.wikimedia.org

Webinar om klimakommunikasjon 3. mars

Onsdag 3. mars kl. 9.30 – 11.00 (Teams)
Frist for påmelding: tirsdag 2. mars kl. 12.00
Åpent for medlemmer av Kommunik
Bli medlem

Kan kompliserte klimaendringer formidles som nære, lokale historier?
Journalist Mads Nyborg Støstad forteller om det unike NRK-prosjektet der de forvandla tørre data til 365 visuelle historier – én for hver kommune.

Effektiv klimakommunikasjon – trender og fakta
Astrid Arnslett og Christian Bjørnæs  fra Cicero deler erfaringer fra kommunikasjonseksperter og forskning på klimakommunikasjon.

Meld deg på her, og du vil motta invitasjon via e-post

Årsmøte Kommunik 26. august 2020

Årsmøtet ble avholdt i etterkant av digitalt foredrag med ass.helsedirektør Espen Nakstad som fortalte om kommunikasjonsutfordringene rundt koronasituasjonen.

33 medlemmer var tilstede under årsmøtet, der vi blant annet gjenvalgte de fleste i det nåværende styret. Tone Fagerholt fra Trondheim kommune har valgt å ikke fortsette i styret, men går inn i valgkomité sammen med Vigdis Bye fra Stavanger kommune. Vi takker Tone for innsatsen i Kommunikstyret.

Stig Aasheim fra Nord-Odal kommune går ut av valgkomité og vi takker Stig for innsatsen.

Protokoll årsmøte i Kommunik 2020

Styret i Kommunik, valgt på årsmøtet i 2020:

Elin Stokkenes (Innlandet fylkeskommune), styreleder Trond Magne Henriksen (Troms og Finnmark fylkeskommune), Dag Folkestad (Askøy kommune), Ingvild Dverseth Sæter (Møre og Romsdal fylkeskommune, Tor Halvorsen (Voss Herrad), Wanja Richardsen (Agder fylkeskommune) og Siw Anett Stråle Enerud (Asker kommune).

Årsmøte 26.august 2020

Kommunik inviterer medlemmer til digitalt årsmøte årsmøte onsdag 26. august.

Tid: 26. august, kl.12.00
Sted: Digitalt via Teams

Saksliste:

1. Konstituering

a. Godkjenning av innkalling
b. Valg av dirigent og referent

2. Årsberetning Kommunik for 2019
3. Regnskap 2019    (Balanse 2019)  Revisors beretning 2019
4. Budsjett for 2020
5. Innsendte forslag
6. Valgkomiteens innstilling for nytt styre 2020

Har du forslag du ønsker å ta opp under sak 5, må du sende dette til  styret ved leder Trond Magne Henriksen på e-post: trond.magne.henriksen@tffk.no, senest 12. august.

Vedtekter for Kommunik og kontaktinformasjon til styret finner du på nettsidene til Kommunik
Årsmøtepapirer vil bli lagt ut på  http://www.kommunik.no tre uker før årsmøtet.

Velkommen!

Før årsmøtet blir det foredrag med Espen Nakstad fra Helsedirektoratet.  Se egen nettsak.

PS!
Vårsamlinga blir arrangert 15. april 2021

Vårsamling 2. april 2020 – AVLYST

Velkommen til en vårsamling der spennende og matnyttige foredrag står på programmet! Håper vi sees!

Sted: Nationaltheateret konferansesenter (KS Agenda)
Dato: Torsdag 2. april 2020

Meld deg på via påmeldingskjemaet vårt

Program:

09.30: Velkommen
10.00: Film som verktøy
11.45: Lunsj i restauranten
12.30: Årsmøte
12.50: Universell utforming
13.20: Hvordan kommuniserer vi ved rekruttering?
13.45: Micco Grönholm, «Head of Future», framtidssjef, i Helsingborg kommune

Pris medlem: 950,- kroner
Pris ikke-medlem: 1500,- kroner

WordPress.com.

opp ↑