Høstsamling 2022: Omdømme og rekruttering

Et av hovedtemaene på årets høstsamling er omdømme og rekruttering.

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen kommer til samlingen for å snakke om hvordan forsvaret jobber med ledelse, motivasjon og kultur, med kommunikasjon som virkemiddel. Kanskje en ekstra interessant vinkling – sett i lys av den siste tids medieoppmerksomhet rundt varslingssituasjonen i forsvaret? Vi som kommuner og fylkeskommuner kan både relatere oss til og dra veksel på forsvarets erfaringer med dualiteten i dette bildet. Vi blir med forsvaret inn i kryssilden!

«Etterspørselen etter arbeidskraft er nå svært høy og ledigheten lav.» Dette skrev Nav i sin arbeidsmarkedsprognose tidligere i år.

Nav skriver videre at selv om det forventes en viss økning i arbeidsledigheten om en tid, vil behovet for arbeidskraft vedvare. Dette må vi som store arbeidsgivere i kommuner og fylkeskommuner forholde oss til.

Med dette bakteppe har vi bedt Universum – angivelig verden beste innen arbeidsgivermerkevarebygging (employer branding) – om å komme til samlingen. Universums Carlo Durato vil gi oss innsikt i hva som gjør en arbeidsplass attraktiv og hvordan vi som kommuner og fylkeskommuner kan synliggjøre våre kvaliteter bedre. Dette ser vi frem til!

Vi har også med Anne Marie Storli fra Møllerstad rekruttering. Hun vil gi oss bransjeperspektivet på rekrutteringen. Vi må ha med oss denne siden også!

I tillegg deler vi selvsagt erfaringer fra egne rekker. Vi ser frem til å høre fra dyktige fagkolleger i Gjøvik kommune, Troms og Finnmark fylkeskommune og Møre og Romsdal fylkeskommune om hvordan de jobber med rekrutteringen i sine organisasjoner

Reklame

Kommentarer er stengt.

Website Built with WordPress.com.

opp ↑

%d bloggere liker dette: