Bli med på vårsamling 6. april

Velkommen til digital vårsamling og årsmøte 6. april kl. 09.30-11.30

Vårsamlingen og årsmøtet for alle Kommuniks medlemmer blir også i år avholdt digitalt. Sett av datoen 6. april. Egen innkalling kommer i Outlook. Du er automatisk påmeldt når møteinnkallingen er godtatt.

Felles påmelding for Vårsamling og årsmøte
Er du ikke medlem, kan du melde deg inn.

Vårsamlinga er gratis for medlemmer.

Agenda

09.30 – Velkommen / Ingvild Dverseth Sæter, leder Kommunik
09.40 – Slik jobber KS med klarspråk / Anna H. Vågsland, KS
09.55 – Motivasjonsforedrag / Øystein «Pølsa» Pettersen
10.45 – Pause
10.50 – Årsmøte
11.30 – Ferdig

Bilde av mann i svart genser
Øystein «Pølsa» Pettersen

Velkommen!

Saksliste og sakspapirer til årsmøtet finner du i egen sak

Årsmøte 6. april 2022

Kommunik inviterer medlemmer til digitalt årsmøte årsmøte onsdag 6. april.
Årsmøtet blir arrangert i etterkant av vårsamlinga (se egen sak for program)

Tid: 6. april 2022, kl. 10.50
Sted: Digitalt via Teams

Påmelding til årsmøte og webinar

Saksliste:

1. Konstituering

a. Godkjenning av innkallinga
b. Valg av ordstyrer
c. Valg av referent
d. Valg av to som skal godkjenne og skrive under protokoll

2. Årsberetning Kommunik for 2021
3. Regnskap 2021 og revisors beretning 2021
4. Budsjett for 2022
5. Innsendte forslag

6. Valg av nytt styre for 2022

Vedtekter for Kommunik og kontaktinformasjon til styret finner du på nettsidene til Kommunik
Årsmøtepapirer vil bli lagt ut på  www.kommunik.no senest to uker før årsmøtet.

Velkommen!

Etter innspill fra styret er utgifter til regnskapsføring økt. Dette ble lagt fram muntlig på årsmøtet og vedtatt. Oppdatert budsjett (samt budsjett for de tre siste årene) finner du her:

Website Built with WordPress.com.

opp ↑