Slik opplevde vi Høstsamlinga 2021

Inspirerende, lærerikt og hyggelig, dette er noen av tilbakemeldingene vi har fått på årets høstsamling. Etter samlinga ble det sendt ut et evalueringsskjema, der 74 prosent har svart.

Her er hovedtrekkene:

  • 99 % har svart at de er tilfreds eller svært tilfreds med samlingen.
  • Samlet sett ble det gitt meget gode tilbakemeldinger på programmet, foredragsholderne og gjennomføringen generelt.
  • Det har kommet inn flere konkrete ønsker på aktuelle temaer til neste års samlinger.
  • Andre tilbakemeldinger er: mer tid til diskusjoner/debatter, mer spissede/konkrete foredrag, bedre organisering rundt lunsjavviklingen og bedre opplegg for mingling under middagen.

Summen av alle tilbakemeldingene gir oss i styret et meget godt grunnlag når vi nå er i gang med planleggingen for 2022! Vi vil takke alle som kom på samlingen og som i etterkant har bidratt med rause og konstruktive tilbakemeldinger! Alle deltagerne har nå fått tilsendt delingslenke via e-post med tilgang til presentasjonene fra samlingen.

Det er aldri for sent å gi innspill til forbedringer og ønsker om aktiviteter eller foredrag. Kommunik er vårt felles fagforum, så la dine tanker og ideer bli hørt! Send gjerne en melding til oss i styret om du har innspill eller ønsker.

Hvem som sitter i styret og kontaktinformasjon finner på siden kontakt oss 

Bilde av en svart snakkeboble med mange ord inni
Et av spørsmålene i evalueringsskjemaet var å beskrive høstsamlingen med tre ord. De ordene som ble skrevet flest ganger var: Inspirerende, lærerikt og hyggelig.

Kommentarer er stengt.

Website Built with WordPress.com.

opp ↑

%d bloggere liker dette: