Hvordan kommunisere om bærekraft?

For at verden skal nå bærekraftsmålene innen 2030, må alle deler av samfunnet bidra. I Norges handlingsplan for å nå bærekraftsmålene (Meld. St. 40 (2020-2021)) står følgende:
“Regionale og lokale myndigheter har et særskilt ansvar i oppfølgingen av 2030-agendaen. Ifølge FN kan to tredjedeler av delmålene kun nås gjennom lokal innsats.”
Regionale og lokale myndigheter – det er oss det! Vi er viktige for å nå to tredjedeler av delmålene i 2030-agendaen!Her bør vi som kommunikasjonsfolk i kommuner og fylkeskommuner være i posisjon!

Så, hvordan bidrar vi på best mulig måte? Hvordan samarbeider vi og hvordan kommuniserer vi?Til å belyse temaet kommer kommunikasjonsrådgiver Vibeke Lindeberg Sand-Jonsgård fra Asker kommune for å dele erfaringer rundt hvordan de jobber med implementeringen av bærekraftsmålene og hva som er kommunikasjon sin rolle i dette.
Til samlingen kommer også grunnlegger og strategisk rådgiver innen bærekraftig merkevarebygging i 12YEARS, en av initiativtakerne til Grønnvaskingsplakaten, styremedlem i WWF Verdens Naturfond og forfatter, Petter Gulli.

  • Petter Gulli
  • Foto:CF-Wesenberg/Kolonihaven.

Han sier at den største barrieren er at 8 av 10 nordmenn ikke vet hva som er bærekraftig og hva det betyr.

Vibeke Lindeberg Sand-Jonsgård, kommunikasjonsrådgiver i Asker kommune. Foto: Fotograf Eldøy, Asker kommune.
Reklame

Kommentarer er stengt.

Website Built with WordPress.com.

opp ↑

%d bloggere liker dette: