Når krisen rammer – Overvurderer vi vår egen rolle som kommunikasjonsfolk?

Ett minutt før klokken 4 på natten, lille nyttårsaften i 2020, går alarmen hos politiet. Det har gått et skred i Vik i Gjerdrum kommune. Hovedredningssentralen blir varslet. Få minutter senere er brann og helikopter på vei. Samtidig blir ordføreren oppringt. Folk blir kalt inn og krisestab settes. Oslo universitetssykehus går i rød beredskap. Deretter følger varsler til Hæren, Luftforsvaret, Heimevernet, Forsvarets spesialstyrker og Sivilforsvaret.

Klokken 05:18 legger Øst politidistrikt ut første melding på Twitter.

De neste timene og dagene kan hele Norge følge utviklingen av dramaet i ulike kanaler.

– Pressetrykket er helt vilt og vi har håndtert det fra første stund, men det er behov for å få på plass en mer profesjonell struktur nå, svarte ordfører Anders Østensen i en kommentar til kom24.no få dager etter hendelsen.

Hvordan jobber de som står krisen aller nærmest med kommunikasjon når alarmen går? Til å gi oss svaret har vi invitert ordføreren i Gjerdrum, Anders Østensen og innsatsleder i Øst politidistrikt, Roger Pettersen. I tillegg kommer kommunikasjonsrådgiver i Møre og Romsdal politidistrikt og «P5» i politimesterens stab, Eli Anne Tvergrov, for å fortelle hvordan politiet jobber med kommunikasjon.

Eli Anne Tvergrov, kommunikasjonsrådgiver i Møre og Romsdal politidistrikt og «P5» i politimesterens stab

Kanalvalg og målgrupper – Hvordan når vi ulike målgrupper og hvilke kanaler skal vi bruke?

Det kommer stadig nye kommunikasjonskanaler i takt med farten i den teknologiske utviklingen. Ifølge en undersøkelse publisert av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (tidligere Kompetanse Norge) kan vi lese at langt fra alle greier å henge med. Nå advarer ekspertene om et digitalt klasseskille.

Hva betyr dette for oss som har «alle» som målgruppe? Vi deler opp «alle» og spør: Hvordan når vi Generasjon Z, innvandrere og de eldre.

Bjørg Karin Bjåland Buttedahl, kommunikasjonssjef i Pensjonistforbundet. 

Til å svare på dette kommer kommunikasjonssjef Bjørg Karin Bjåland Buttedahl i Pensjonistforbundet og kommunikasjonsrådgiverne Randi Kvåle Iversen og Ragnhild Sofie Rygg fra Asker kommune. Alle de har ny og relevant erfaring å dele med oss. Hva tenker du om temaet? Hva mener du er den største utfordringen når du/dere skal nå ut med et budskap?

Kommer vi til å skrote Facebook?
Direktør i Datatilsynet, Bjørn Erik Thon, kommer til høstsamlingen. Han vil gi oss innsikt i Datatilsynets vurderinger og begrunnelse for ikke å bruke Facebook i sin kommunikasjon. Direktøren for Teknologirådet, Tore Tennrøe, har sagt i en uttalelse til NRK at han er sikker på at Datatilsynets vurdering vil føre til at flere offentlige aktører kommer til å legge ned sine Facebook-sider. Stemmer det? Kommer vi til å skrote Facebook?

Bilde av mann
Bjørn Erik Thon fra Datatilsynet

Nye krav til universell utforming – Hvordan oppfyller vi kravene?

Stortinget vedtok i vår nye krav til universell utforming. Endringene skal sikre at alle kan bruke våre digitale tjenester, uavhengig av funksjonsevne. Kravene trer i kraft fra 1.1.2022 og har ei innføringstid på ett år.

Tilsynet for universell utforming av IKT (uutilsynet) skriver nærmere om kravene på sine nettsider:
«Intra- og ekstranett skal no følgje krav om universell utforming, og det vert innført krav om synstolking av videoopptak som vert lagt ut på nett. Offentlege verksemder får plikt til å utarbeide ei tilgjengelegheitserklæring for sine nettstader og appar.»

Hva innebærer egentlig dette? Hva er godt nok, og hvor høyt må vi legge lista?

For å svare på dette kommer seniorrådgiver Sigbjørn Råsberg fra Digitaliseringsdirektoratet.Til samlingen kommer også Guro Soelberg Martinsen fra markesføringsbyrået Molte AS. Hun vil vise oss hvorfor universell utforming er viktig, sett fra brukerens perspektiv.


Det vil selvfølgelig bli mulighet for å stille spørsmål. Hva tenker du om temaet?
Greit å få en felles og god start på denne oppgaven – som høyst sannsynlig kommer til å kreve oss litt (ev. mye) i året som kommer?

Dette er et av temaene på årets høstsamling.

Bilde av kvinne
Guro Soelberg Martinsen, Molte AS
Bilde av mann med skjegg og briller
Sigbjørn Råsberg, Digitaliseringsdirektoratet

Dette er temaene for årets høstsamling

Nye krav til universell utforming – Hvordan oppfyller vi kravene?
Stortinget vedtok i vår nye krav til universell utforming. Endringene skal sikre at alle kan bruke våre digitale tjenester, uavhengig av funksjonsevne.
Vi spør: Hva er egentlig innholdet i kravene og hvordan oppfyller vi de?

Kanalvalg og målgrupper – Hvordan når vi ulike målgrupper og hvilke kanaler skal vi bruke?Det kommer stadig nye kommunikasjonskanaler i takt med farten i den teknologiske utviklingen. Nå advarer ekspertene om et digitalt klasseskille.
Vi spør: Hvordan når vi Generasjon Z, innvandrere og eldre?

Når krisen rammer – Overvurderer vi vår egen rolle som kommunikasjonsfolk?Det er mange faginstanser involvert når en krise rammer.
Vi spør: Hvordan arbeider andre fagfolk med kommunikasjon i kriser?

En bærekraftig kommunikasjon – Hvordan jobber- og kommuniserer vi om bærekraft?
Verden skal omstille seg til et bærekraftig samfunn og kommunikasjon er et redskap for å nå målet.
Vi spør: Hvordan jobber vi med bærekraftig kommunikasjon i praksis?

Velkommen til en fysisk samling sammen med fagkolleger fra hele landet!

10.–11. november, Thon hotell Vettre, Asker.

Meld deg på her: bit.ly/2YzEvhB

BAdesKen kommer på Høstsamlinga

Foredragsholder, komiker, satiriker og mannen bak instragramsuksessen BAdesKen, selveste Ken André Ottesen kommer til samlingen!

Ken André Ottesen er en seriøst artig kar fra Toten. I dag er han kanskje mest kjent som BAdesKen, instagramkontoen med mer enn 280.000 følgere og 1.300.000 daglige visninger. Her driver han kjærlig harselas med landets lokalaviser. BAdesKen har resultert i fire bokutgivelser, som så langt har et samlet opplag på mer enn 30.000 bøker.

Høsten 2021 kommer den femte boka: «Skjønt det mørkt så ut».Ken André har lovet et skreddersydd opplegg for oss kommunikasjonsfolk fra kommuner og fylkeskommuner, så det er bare å (gru)glede seg 😄👍.

Ken André Ottesen er kjent fra instagramkontoen BAdesKen

Website Built with WordPress.com.

opp ↑