Årsmøtet vedtok uttalelse til helsemyndighetene

Årsmøtet til Kommunik vedtok 15. april enstemmig å sende en uttalelse til Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet, med en oppfordring om at de strukturerer informasjonen sin bedre:

«Vi som skriver denne henvendelsen jobber med kommunikasjon i kommuner over hele landet. Tydelig korona-informasjon til befolkningen er den oppgaven vi har prioritert høyest det siste året. Mye har handlet om å formidle og forklare gjeldende råd og regler for våre innbyggere. Det er et område som krever svært mye tid og ressurser. Vi kunne jobbet langt mer effektivt om sentrale myndigheter hadde strukturert sin informasjon bedre.»
Du kan lese hele uttalelsen her, som også ble sendt til media.

Her er svaret vi har fått fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet (27. april 2021)

Uttalelsen er også sendt inn som høringssvar til innsendt høringssvar på Høring – NOU 2021: 6 Myndighetenes håndtering av koronapandemien

Årsmøtet godkjente også årsmeldinga, regnskapet og forslag til budsjett. Nytt styre ble valgt:

Kommunik sitt styre for 2021-2022:

  • Ingvild Dverseth Sæter, Møre og Romsdal fylkeskommune (leder)
  • Trond Magne Henriksen, Troms og Finnmark fylkeskommune
  • Elin Stokkenes, Innlandet fylkeskommune
  • Tor H. Halvorsen, Voss herad kommune
  • Siw Anett Stråle Enerud, Asker kommune
  • Dag Folkestad, Askøy kommune, (møtende vara)
  • Wanja Richardsen, Agder fylkeskommune (møtende vara)

Ytringsfrihet, hat og trusler mot lokale folkevalgte

Før årsmøtet var det faglig påfyll med foredrag fra Lise Spikkeland i KS og Anine Kierulf UiO / Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM). Er du medlem kan du få tilsendt opptak av innlegga.

Her er kan du lese mer om KS sine undersøkelser og arbeid med hat og trusler mot folkevalgte:

Valgløftet 2019 – til inspirasjon for bruk i egen kommune og fylkeskommune.

De tre FoU`ene i KS

  1. Hat og trusler mot folkevalgte:
  2. Forebygging og håndtering av hat og trusler mot folkevalgte:  
  3. Hatefulle ytringer og trusler mot lokale folkevalgte. Rettslige rammer, rettspraksis og kommunesektorens praksis

Kommentarer er stengt.

Website Built with WordPress.com.

opp ↑

%d bloggere liker dette: