Innkalling til årsmøte 2020

Kommunik inviterer medlemmer til årsmøte torsdag 2. april 2020
Tid: 12.30
Sted: Natinonaltheateret konferansesenter, Oslo

Saksliste:

1. Konstituering

a. Godkjenning av innkalling
b. Valg av dirigent og referent

2. Årsmelding 2019
3. Regnskap 2019
4. Budsjett 2020
5. Innsendte forslag
6. Valg av styre

Har du forslag du ønsker å ta opp under sak 5, må du sende dette til  styret ved leder Trond Magne Henriksen på e-post: trond.magne.henriksen@tffk.no, senest to uker før årsmøtet.

Vedtekter for Kommunik og kontaktinformasjon til styret finner du på nettsidene til Kommunik
Årsmøtepapirer vil bli lagt ut på  http://www.kommunik.no tre uker før årsmøtet.

Velkommen!

Vårsamling 2. april 2020

Vårsamlinga nærmer seg, og du kan allerede nå melde deg på. Vi begynner å få ting på plass, men det kan bli noen små justeringer.

Sted: Nationaltheateret konferansesenter (KS Agenda)
Dato: Torsdag 2. april 2020

Meld deg på via påmeldingskjemaet vårt

09.30: Velkommen
10.00: Film som verktøy
11.45: Lunsj i restauranten
12.30: Årsmøte
12.45: Universell utforming
13.15: Hvordan kommuniserer vi ved rekruttering?
13.45: Micco Grönholm, «Head of Future», framtidssjef, i Helsingborg kommune

Pris medlem: 950,- kroner
Pris ikke-medlem: 1500,- kroner

WordPress.com.

opp ↑