Ekstraordinært årsmøte 30. august

I forbindelse med høstsamlinga ble det avholdt ekstraordinært årsmøte i Trondheim 30. august. De to varamedlemmene som ble valgt på årsmøtet i april har av forskjellige grunner trukket seg og valgkomiteen hadde derfor gjort en jobb i forkant med å finne nye kandidater.

De to nye varamedlemmene som ble enstemmig valgt var:

Elin Stokkenes fra Oppland fylkeskommune
Tor Halvorsen fra Voss kommune

De ønskes hjertelig velkommen inn i styret.

Referat

Styret
Et fulltallig styre, med de nyvalgte varamedlemmene. Fra venstre Tor Halvorsen, Vigdis By, Trond Magne Henriksen, Tone Fagerholt, Ingvild Dverseth Sæter, Elin Stokkenes og Stig Aasheim

Presentasjoner fra høstsamlinga

Historiefortelling – Terje Lindberg
Historien om to fylkessammenslåinger – Narve Nordmelan
I skvis mellom oppdrag og lojalitet – Geir Røsvoll
Klart språk – Anna Holm Vågsland
Kommunikasjonsstrategien – pliktøvelse eller nyttig verktøy – Knut Røe
Workplace i Oslo kommune – Thea Angelo

NRK Spesial : Troms + Finnmark = Sant

Kommunik høstsamling

Website Built with WordPress.com.

opp ↑