Innkalling til årsmøte 10.april 2018

Velkommen til årsmøte i Kommunik!

Dato: 10.april 2018
Tidspunkt: 15.00
Sted: KS Agenda, Haakon VIIs gate 9, 0161 Oslo

Saksdokumenter finner du her:Årsmelding Kommunik 2017-2018_klar

Revisors beretning  for 2017 med eventuelle kommentarer presenteres på årsmøtet.

Saksliste
1.Godkjenning av innkallingen
2.Valg av ordstyrer
3.Valg av referent og to personer til å undertegne protokollen
4.Årsberetning
5.Fastsettelse av medlemskontingent 2019
6. Innkomne forslag
7.Valg – Valgkomiteens innstilling til nytt styre i Kommunik 2018

Website Built with WordPress.com.

opp ↑