Innkalling årsmøte 4.april 2017

Velkommen til årsmøte i Kommunik!

Dato: 4.april 2017
Tidspunkt: 15.00
Sted: KLPs hovedkontor, Bjørvika, Dronning Eufemias gate 10, Oslo

Saksdokumenter finner du her:
Årsmelding+regnskap Kommunik 2016

Budsjett for 2017 legges frem på årsmøtet

Saksliste

  1. Godkjenning av innkallingen
  2. Valg av ordstyrer
  3. Valg av referent og to personer til å undertegne protokollen
  4. Årsberetning
  5. Innkomne forslag
  6. Valg

 

Website Built with WordPress.com.

opp ↑