Årsmøtet 15. april 2015

dommerklubbeÅrsmøte avholdes i forbindelse med vårsamlingen 15. april på KS-huset i Oslo.

Sakspapirer

Årsmelding 2014-Kommunik

Forslag til endringer i Kommuniks vedtekter

 

Saksliste

1. Godkjenning av innkallingen
2. Valg av ordstyrer
3. Valg av referent og to personer til å undertegne protokollen
4. Årsberetning
5. Innkomne forslag
6. Valg

Foto: Flickr, Tori Rector

Website Built with WordPress.com.

opp ↑