Kommunikasjon og synlig ledelse

Guro Hegna Svendsen og Eva Trytli Lokken– 70 % av endringsprogram oppnår ikke målsetningene – fordi de har med mennesker å gjøre. Felles for alle selskapene jeg har sett på, er vellykkede endringer, oppnådde målsetninger og fornøyde ansatte, sa Eva Tryti Lokken (til venstre).

Tryti Lokken jobber med omstillingsprosesser, for tiden i Wilhelmsen Ships Service. Hun har gjort et multi-case-studie av omstillingsprosesser i fire store selskaper: Posten (2000-2005), Flytoget (1998-2008), Telenor (Fornebu-prosjektet 1997-2002) og Yara (1999-2008).  Hun gav gode råd for bruk av sine erfaringer inn i kommunestrukturreformen.

– Kommunikasjon er viktig for omstillingen, og det krever en synlig ledelse. Det skaper tillit, sa Eva Tryti Lokken.

 

– Ikke stress

Ikke stress – dette tar tid! var NRK-kommentator Magnus Takvams melding til deltakerne på vårsamlingen.
Han tror prosessen rundt kommunereformen vil ta tid fordi det kreves en bred enighet i Stortinget hvis den skal gjennomføres. Akkurat nå er det uklart hvor enige partiene egentlig er.

Magnus Takvam og Guro Svendsen
Magnus Takvam i samtale med Kommuniks leder Guro Hegna Svendsen

– Kommunereformen vil også henge sammen med andre prosesser, eksempelvis politireformen, samt hvilken næringspolitikk man vil føre ute i kommunene, sa NRK-kommentatoren.

– Og jeg tror et regionalt nivå vil bestå også etter reformen, la Magnus Takvam til.

 

 

– Den største kommunikasjonsutfordringen i Norge

Arild HoksnesMotivator Arild Hoksnes snakket om utfordringen som kommer når 600 000 kommuneansattes framtid diskuteres i den planlagte kommunereformen.

– Vi går inn i en tid hvor mange ansatte i kommune-Norge kommer til å bruke mange krefter på å gruble – gruble på hva som skjer på arbeidsplassen. Usikkerheten kan bli vanskelig å takle for mange, mente Hoksnes. Han lanserte seks punkt som kan hjelpe kommunene i internkommunikasjonen:

1. Tiltak som styrker autonomien – å føle at en kan påvirke
2. Tiltak som sikrer mestringen – følelsen av å gjøre en god jobb
3. Tiltak som styrker tilhørigheten
4. Stopp grublingen med sanne tanker – føle de riktige tingene
5. Ledere avklarer sin rolle
6. Det finnes et valg – se muligheter!

– Dette er seks viktige punkt når dere skal ta fatt på den største kommunikasjonsutfordringen i Norge, sa Hoksnes.

Velkommen til vårsamling

Arild HoksnesNærmere 60 kommunikatører fra kommuner og fylkeskommuner i hele Norge samles i Oslo i dag til Kommuniks vårsamling. Temaet for samlingen er endringskommunikasjon sett i lys av ny kommunestruktur. Vi starter med motivator Arild Hoksnes, som med humoristisk snert se på hvordan ansatte skal holde motivasjonen opp mens politikerne diskuterer hvilke kommuner som skal legges ned.

Dagen fortsetter med NRKs politiske kommentator Magnus Takvam. Han skal gi sin vurdering av hvorvidt vi opplever en kommunereform eller en politisk slagmark.

Eva Tryti Lokken er forsker, samtidig som hun jobber praktisk med omstilling og kommunikasjon. Hun skal fortelle hvordan kommunikasjon kan redde omstillingsprosesser.

Til slutt skal kommunikasjonssjef Petter Ingeberg snakke om hvor viktig kommunikasjon var da kommunene Kristiansund og Frei ble slått sammen i 2008.

Website Built with WordPress.com.

opp ↑