Meld deg på vårsamling 2014

Tema: Ny kommunestruktur – er vi klare for å kommunisere endringer?

" "

Kommunikasjon i endringsprosesser er faglig utfordrende – og spennende. Til årets vårsamling har vi samlet flere spennende og interessante foredragsholdere til å belyse temaet fra ulike innfallsvinkler.

Hør blant annet communication Manager i IBM Eva T. Lokken, politisk kommentator i NRK Magnus Takvam, journalist og motivator Arild Hoksnes og informasjonssjef i Kristiansund kommune Petter Ingeberg.

I tillegg vil du møte kollegaer fra hele landet, som står ovenfor de samme utfordringene. På slutten av samlingen avholdes årsmøte for de som er medlemmer i Kommunik.
Se egen innkalling til årsmøtet.

Dato: tirsdag 8. april, kl 09.15 – 15.45

Sted: KS sine lokaler i Munkedamsveien 3b i Oslo

Program: Program vårsamling2014

Påmeldingsfrist: 31. mars
Her kan du melde deg på vårsamlingen

Deltakeravgift: kr 650 for medlemmer og 800kr for ikke-medlemmer.
Her kan du melde deg inn i Kommunik

Diskusjonen om færre kommuner, færre forvaltningsnivåer  og større regioner har pågått i flere år med ulik intensitet. Med ny regjering på plass er ikke endret kommunestruktur lenger kun et diskusjonsspørsmål, men skal realitetsbehandles og til slutt gjennomføres med større kraft enn tidligere. Det er signalene vi får. I disse prosessene blir prioritering og kvalitet på strategier når det gjelder  intern og ekstern kommunikasjon av stor betydning.

Uavhengig av form på  fremtidig regionreform, skal arbeidsoppgavene videreføres. Ansatte i kommuner og fylkeskommuner skal hver dag fortsatt levere optimale tjenester til befolkningen. Vi skal være en attraktiv arbeidsplass, bygge omdømme  og rekruttere de mest kompetente medarbeiderne i en tid der diskusjoner om organisasjonsform, størrelse og struktur er en del av  mediebildet. Er vi klare?

Innkalling til årsmøte i Kommunik

cropped-middle_header.jpgKommunik inviterer medlemmer til årsmøte.

Dato: Tirsdag 8. april 2014.

Tid: kl. 15 – 15.45.

Sted: KS‐huset, Munkedamsveien 3B, Oslo.

 

Saksliste for årsmøte 2014

1. Konstituering:

  • Godkjenning av innkalling
  • Valg av dirigent og referent

2. Årsmelding 2013

3. Regnskap 2013

4. Innsendte forslag/handlingsplan

5. Budsjett

6. Valg

Se vedtekter for Kommunik og kontaktinformasjon til styret

Forslag som medlemmer ønsker å ta opp under sak 4, må sendes styret ved leder Guro Hegna Svendsen, senest fem uker før årsmøtet.

Årsmøtepapirer vil bli sendt ut tre uker før årsmøtet.

Website Built with WordPress.com.

opp ↑