Foredragene fra samlingen i Bergen

Her finner du presentasjonene fra våre foredragsholdere på sommersamlingen:

Torsdag:

Snakk så jeg forstår – kommunikasjon med mening – Julie Brodtkorb, manager for JKLs Oslokontor

Snakk til meg. Vaktbikkja biter ikke alltid – Elisabeth Skarsbø Moen, debattredaktør i VG

Rett på sak – en språklig ryddesjau – Veslemøy Kjendsli, frilansjournalist og språkkonsulent

Å snakke der innbyggerne er – når uhøytidelig og uformelt ikke blir uprofesjonelt – Frank Langva, web-ansvarlig og prosjektleder i KS

Fredag:

Kommunik – hva vil vi?–  Guro Hegna Svendsen, styreleder i Kommunik og kommunikasjonssjef i Buskerud fylkeskommune

Retorikk og makt – reotiske løsninger på politikeres og forvaltningens kommunikasjonsutfordringer i det norske demokratiet – Kjell Lars Berge, retoriker og professor ved UiO

Hvordan jobbe med klarspråk i praksis? – Kristin Dybdahl Holte, kommunikasjonssjef i Rogaland Fylkeskommune

Fire om sommersamlingen

20120908-202605.jpg

Guri Viken, Møre og Romsdal fylkeskommune
Kommunikasjonsrådgiver i samferdselsavdelinga

– Som nyansatt i det offentlige (begynte for en måned siden)har det vært både spennende og lærerikt å delta i Bergen. Her har jeg møtt kommunikasjonsarbeidere med et stort engasjement og med samme målsetting som jeg selv har – nemlig å styrke og profesjonalisere kommunikasjonsarbeidet i kommuner og fylkeskommuner. Vi har en vei å gå, og jeg har stor tro på at et forum som KOMMUNIK er avgjørende for å lykkes.

20120908-202702.jpg

Lilly Krogh-Nydal, Asker kommune
Informasjonsrådgiver i kommunalteknisk avdeling

– KOMMUNIK-samlingene er spisset inn mot vårt fagfelt og foredragene blir veldig konkrete og relatert til det vi jobber med. Vi som er her har mange av de samme utfordringene og kan dra veksler på hverandre og dele erfaringer og kunnskap. Det er ofte få kommunikasjonsarbeidere i kommunene, men her får vi et nettverk. KOMMUNIK er gode til å hente inn foredragsholdere på høyt nivå, og denne samlingen gir inspirasjon til å tenke nye tanker. Jeg gleder meg allerede til neste år.

20120908-202803.jpg

Svein Buer, Aust Agder fylkeskommune
Kommunikasjonsrådgiver

– Hovedinntrykket mitt er at samlingen har vært veldig bra og veldig variert. Da jeg fikk invitasjonen virket det som om temaet var noe vi kommunikatører burde kunne noe om, men jeg fikk mange nye innspill fra foredragsholderne. Jeg er imponert over engasjementet og kunnskapsnivået blant deltakerne, og samlingen var givende både faglig og sosialt. Dette var min første KOMMUNIK-samling, og nå har jeg fått et nettverk og lært mye av de andre på samlingen.

20120908-202859.jpg

Tora Klevås, Hvaler kommune
Kommunikasjonsrådgiver

– Jeg hadde ikke hørt om KOMMUNIK før i vinter da jeg var på min første KOMMUNIK-samling i Oslo. Den handlet om krisekommunikasjon. Og da MÅTTE jeg hit til Bergen også. Jeg trodde det nesten ikke kunne bli bedre enn i Oslo, men dette har vært veldig bra og veldig lærerikt! Det er også nyttig å knytte kontakter, særlig fordi jeg er alene om kommunikasjonsarbeidet i en liten kommune, og fordi jeg er fersk i det offentlige. Det blir moro å arrangere neste sommersamling hos oss i Fredrikstad og Hvaler!

Vær modig, snakk tydelig

20120906-201449.jpg

Tekst: Ingvild Amble Eriksen
Foto: Petter Ingeberg

– Det krever mot å snakke enkelt, sier Ingrid Trømborg, styreleder i Forum for offentlig service, og etterlyser et sentralt engasjement for klarspråkarbeid i kommuner og fylkeskommuner.
På KOMMUNIKs sommersamling i Bergen 6. og 7. september står klart språk på agendaen.

‘Klart språk i staten’ ble initiert av Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) og administreres av Difi. Nå etterlyser Ingrid Trømborg et samarbeid på tvers av departementene slik at også Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) og KS tar tak i arbeidet med et tydelig og enkelt språk.

– Enkelt språk er ikke fordummende, slik enkelte saksbehandlere i det offentlige synes å mene. Tvert imot er det fordummende å snakke eller skrive vanskelig. Det som ikke kan sies enkelt, bør ikke sies, sier Guro Hegna Svendsen, leder i KOMMUNIK, et faglig forum for kommunikasjonsarbeidere i kommuner og fylkeskommuner.

– Vi har lenge etterspurt et kommunalt og fylkeskommunalt samarbeid om klart språk. Dette handler om at arbeidet må bli synlig, det må skapes engasjement og det må ressurser til for å starte og drifte klarspråk-arbeid. Enn så lenge er det kun statlige foretak som inkluderes i Difis Klarspråk-prosjekt, sier Hegna Svendsen.

Fremmer demokratiet

– Klart språk er et svært viktig demokratiprinsipp. Forstår man ikke det man hører eller leser, kan man heller ikke orientere seg om rettigheter og plikter eller delta i den offentlige debatten, mener Ingrid Trømborg, og understreker at klart språk også er effektivt. Det er i kommuner og fylkeskommuner folk bor og lever.

– Klare og tydelige budskap i kommunale og fylkeskommunale brev vil etter all sannsynlighet redusere arbeidsmengden for servicetorg, sentralbord og saksbehandlere. Samtidig vil innbyggertilfredsheten og tilliten til kommunen bedres, mener Trømborg.

Trømborg og Forum for offentlig service er i dialog med Difi, og har også hatt møte med KRD, FAD og KS om viktigheten av et kommunalt og fylkeskommunalt språkprosjekt.

– Vi har felles målgruppe, og det er naturlig at KOMMUNIK og Forum for offentlig service samarbeider om å legge press på KRD for å få i gang et språkprosjekt, sier Guro Hegna Svendsen.

Foredragsholdere som kommunikasjonsrådgiver Julie Brodtkorb (JKL), journalist og forfatter Elisabeth Skarsbø Moen (VG), journalist Veslemøy Kjendsli (NRK) og retoriker Kjell Lars Berge (UiO) står på programmet når klarspråk var tema for KOMMUNIKs sommersamling i Bergen 6.-7.september.

Bli forstått

Julie Brodtkorb 3
– Kommunikasjon er mye mer enn ordene som står i kommunikasjonsstrategien. Kommunikasjon er hele bildet av organisasjonen. Den politiske strategien må legges sammen med kommunikasjonsstrategien og omgjøres til et språk som innbyggerne forstår, sa Julie Brodtkorb og viste til Drammen kommunes helhetlige satsing på Drammen som by.

KOMMUNIKs Sommersamling i Bergen setter klart språk og tydelig kommunikasjon inn i den strategiske sammenhengen. Språket er vårt viktigste verktøy, både muntlig og skriftlig. Valg av ord og uttrykk kan skape barrierer, forvirre, skape distanse og ekskludere. Språk kan også invitere til dialog. Språk er makt – makten skal ikke misbrukes.  

– Å snakke og skrive så innbyggerne forstår er grunnleggende for all kommunikasjon og avgjørende for de demokratiske prosessene, sier Guro Hegna Svensen, leder i KOMMUNIK. Hun innledet samlingen med å understreke at mange hevder at det byråkratiske språket er et demokratiproblem, og at offentlig tåkeprat gjør politiske prosesser, planer, utredninger og saksfremlegg lite tilgjengelige for innbyggerne.

Brodtkorb la all tvil til side da hun med stort trykk vektla at kommunikasjon må være representert i ledergruppen.
– Kommunikasjon er svært viktig i enhver organisasjon, på linje med finans, jurist, personal og andre fagfelt, sa Brodtkorp.

– Alle ønsker å være best mulig – å gjøre en god jobb. Som kommunikasjonsrådgivere kan dere hjelpe de øvrige lederne til å gjøre jobben sin enda bedre. Det handler om hvilket etterlatte inntrykk vi ønsker å gi.

Eg vil til Bergen, vil til Bergen med det samme…

Årets vertskap, Hordaland Fylkeskommune, og styret i Kommunik forbereder nå de siste detaljene før det braker løs i Bergen i morgen torsdag. Vi ønsker velkommen til registrering fra kl 09.30.

Litt om programmet

Oppdatert program finner du her: Sommersamling i kommunik 6.-7-september 2012 i Bergen

Vi holder til på Rica Hotel, Christiesgate 5-7, Bergen. Her løpet programmet torsdag fra kl 10 – 15.15. Så går vi sammen ned til TV2 hvor vi fortsetter programmet kl 16.

Avreise fra Rica Hotel til Ulriken kl 18.45. Her blir det treretters middag, mingling og nettverksbygging utover kvelden.

På fredag er det start kl 09 i konferansesalen på Rica Hotel. Her holder vi på frem til lunsj, ca kl 12.

Følg oss!

Vi oppfordrer deg som ikke kan komme til Bergen, om å følge oss her på nettsiden, Facebook eller Twitter for oppdateringer underveis. Vi oppfordrer alle deltakere om å dele inntrykk og lærdom aktivt på sosiale medier. Har du spørsmål vedrørende noe av dette, ta kontakt med Marit Svingen, tlf 93 43 66 58 eller marit.svingen@ntfk.no

Vi legger ut bilder på Flickr som er til fri benyttelse for pressen, medlemmer og andre partnere: http://www.flickr.com/photos/kommunik/

Facebook

Som medlem i Kommunik kan du be om tilgang til Faceboookgruppen vår. Du finner den ved å søke på «Kommunik». En av våre administratorer vil godkjenne deg.

Ny Twitter-konto

Kommunik har fått ny Twitter-konto. Følg KommunikNorge, og del gjerne dine inntrykk fra sommersamlinga på Twitter. Glem ikke hashtag for anlendingen, #sommersamling.

Følg oss, og se tvitring med #sommersamling:

Website Built with WordPress.com.

opp ↑